31 Μαΐ 2016

14 χρόνια χρήσης της Τηλεψυχιατρικής

Κατά τα έτη 2002-2015, έχουν υλοποιηθεί στο σύνολο των Μονάδων, που λειτουργεί η ΚΛΙΜΑΚΑ, 59.250 συνεδρίες μέσω Τηλεψυχιατρικής με 15.368 άτομα.
Η Τηλεψυχιατρική αποτελεί κλάδο της Τηλεϊατρικής και  αφορά την εφαρμογή της σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας στη ψυχιατρική,  προϋποθέτει δε, την παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών ή/και την ανταλλαγή πληροφοριών εξ αποστάσεως. Παγκοσμίως, η  πρώτη τεκμηριωμένη χρήση της τηλεψυχιατρικής εμφανίζεται το 1950 αλλά η ευρεία εξάπλωση της δεν θα γίνει πριν το 1990 όταν θα έχουν ήδη δημιουργηθεί τα πρώτα δίκτυα ψηφιακής τηλεφωνίας. Έκτοτε χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία πλαισίων, σε περιπτώσεις όπου η φυσική παρουσία δεν είναι εφικτή και όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες και περιορισμένοι πόροι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελεσματικής εφαρμογής της Τηλεψυχιατρικής ως μέσου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελούν οι περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών, οι φυλακές, τα τμήματα επειγόντων σε γενικά νοσοκομεία κ.α.
Το 2002 η ΚΛΙΜΑΚΑ εγκαινίασε ένα δίκτυο Τηλεψυχιατρικής μεταξύ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης και της Κεντρικής Ψυχιατρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα για την αξιολόγηση ασθενών στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης. Τον επόμενο χρόνο στο δίκτυο εντάσσονται και 2 ψυχιατρικά νοσοκομεία στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν για τη δημιουργία Διαδικτυακού Κέντρου επιμόρφωσης ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.
Παράλληλα, η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων της ΚΛΙΜΑΚΑ χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο και την Τηλεψυχιατρική ως μέσο παροχής υπηρεσιών από το 2002, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους στόχους που θέτει η Κοινοτική Ψυχική Υγεία. Σταδιακά, από το 2003 και μετά η Τηλεψυχιατρική εντάχθηκε και στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του φορέα, ενώ το 2010 δημιουργήθηκε το πρότυπο Ιατρείο Τηλεψυχιατρικής εντός του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω τηλεδιάσκεψης αφορούν ενδεικτικά:
 • Εκτίμηση και διάγνωση ασθενών
 • Τακτική παρακολούθηση ασθενών
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων
 • Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις
 • Αγωγή υγείας στην κοινότητα
 • Επιστημονικές συσκέψεις και εποπτεία
 • Κατάρτιση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού και άλλων επαγγελματιών υγείας
 • Εκδόσεις πιστοποιητικών
 • Διοικητικές δραστηριότητες
Κύρια στοιχεία Ιστορικής Αναδρομής της Τηλεψυχιατρικής στην Ελλάδα
1

Ενδεικτικά στοιχεία 2003-2015
39.898 Συνεδρίες μέσω Τηλεψυχιατρικής για εκτίμηση, διάγνωση, τακτική παρακολούθηση, follow up, συνταγογράφηση φαρμάκων
1.669 Τηλε-εκπαιδεύσεις επαγγελματιών υγείας και αγωγής υγείας της κοινότητας
10.819 Συνεδρίες μέσω Τηλεψυχιατρικής για συμβουλευτική και ψυχοεκπαίδευση
4.012 Τηλεδιασκέψεις για διεπιστημονικές συσκέψεις και εποπτεία
2.852  Συνεδρίες μέσω Τηλεψυχιατρικής για την έκδοση πιστοποιητικών και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης
Αυξάνοντας την πρόσβαση κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας
Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων ιδρύθηκε το 2003  υπό την επιστημονική ευθύνη της ΚΛΙΜΑΚΑ προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες της  στο νησιωτικό χώρο των ΝΑ Κυκλάδων και ειδικότερα στα νησιά Νάξος, Ίος, Αμοργός, Σίκινος, Φολέγανδρος, Θήρα, Θηρασιά, Ανάφη, Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλειά και Κουφονήσι.  Έδρα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ορίστηκε  η Νάξος λόγω της κομβικής θέσης του νησιού που καθιστά πιο εύκολη την μετάβαση στον υπό κάλυψη γεωγραφικό χώρο.
Η συγκεκριμένη περιοχή καταλαμβάνει περίπου το ένα τρίτο του νομού Κυκλάδων και πρόκειται για ένα σύμπλεγμα  που καλύπτει συνολικά μια περιοχή 850 τετραγωνικών χιλιομέτρων και αποτελείται από νησιά, πολύ μικρά τα περισσότερα, με περιορισμένες  αναπτυξιακές δομές και συχνά προβληματική, μη καθημερινή πρόσβαση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και του ελλιπούς ακτοπλοϊκού δικτύου. O πληθυσμός ανέρχεται στους 44.135 ενώ τους θερινούς μήνες   αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.  Η γεωγραφική τους έκταση και διαμόρφωση αλλά και η οικιστική τους διασπορά καθώς και οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη φύση των ψυχικών διαταραχών δυσχεραίνουν την πρόσβαση των κατοίκων των νησιών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.  Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στα μεγαλύτερα από τα νησιά της ακτίνας δράσης, όπως η Νάξος και η Σαντορίνη, υπήρχε παντελής απουσία επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Όσοι κάτοικοι χρειάζονταν ψυχιατρική περίθαλψη  έπρεπε να επισκεφθούν το Νοσοκομείο της Σύρου ή κάποια από τις υπηρεσίες της Αθήνας.
Υποδομή, προσωπικό και τεχνολογικός εξοπλισμός
Το ανθρώπινο δυναμικό της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων αποτελείται από δύο ψυχιάτρους,  δυο ψυχολόγους, μία νοσηλεύτρια, τρεις διοικητικούς υπαλλήλους και έναν υπεύθυνο τεχνικής υποστήριξης και δικτύων. Το σύνολο του προσωπικού, εξαιρουμένων των δυο ψυχιάτρων, είναι εγκατεστημένο στα νησιά όπου λειτουργούν σε καθημερινή βάση τα παραρτήματα της Κινητής Μονάδας.
Στο Διάγραμμα 1 οι κύκλοι με σκίαση αντιπροσωπεύουν τα νησιά στα οποία  υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλισμός τηλεψυχιατρικής, ενώ οι γραμμές υποδηλώνουν τις συνδέσεις ανάμεσα στα νησιά καθώς και τις συνδέσεις μεταξύ των  νησιών και της Αθήνας.  Οι συνδέσεις αφορούν επισκέψεις μέσω Τηλεψυχιατρικής ή/και φυσικές επισκέψεις. Στις παρενθέσεις, διασαφηνίζεται αν ο  χώρος στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες είναι μισθωμένος ή αν έχει παραχωρηθεί δωρεάν από τα κατά τόπους Κέντρα Υγεία και Δημοτικές  Αρχές.
O εξοπλισμός που διαθέτει κάθε σκιασμένος κύκλος περιλαμβάνει μια διπλή σύνδεση ISDN, ένα κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή (CODEC), μια κάμερα, μια οθόνη και ένα σύστημα ήχου αποτελούμενο από μικρόφωνο και ηχεία.  Επιπρόσθετα σε κάθε γραφείο υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος παρέχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο.
Τρόπος κάλυψης της Ακτίνας Δράσης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων
Εικόνα1

Από το 2003 μέχρι και το 2015, 10.544 άτομα έλαβαν υπηρεσίες μέσω Τηλεψυχιατρικής από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων.
Ο ρόλος της Τηλεψυχιατρικής στην πρόληψη των Ακούσιων Νοσηλειών
Τα επείγοντα ψυχιατρικά περιστατικά  απαιτούν την άμεση παρέμβαση ψυχιάτρου καθώς και την κινητοποίηση πολλαπλών πόρων της Κοινότητας. Η δυνατότητα παρέμβασης στην κρίση και η τακτική παρακολούθηση, που καθίστανται εφικτές μέσω της Τηλεψυχιατρικής, μπορούν να αποτρέψουν τη νοσηλεία για ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών και  να διευκολύνουν την ένταξη στην κοινότητα. Είναι σημαντικό οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων καθώς και  οι διαδικασίες αντιμετώπισης του επείγοντος να έχουν καθοριστεί σαφώς και να έχουν λάβει τη μορφή πρωτοκόλλου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις αυτές όπου η παρέμβαση του ψυχιάτρου γίνεται μέσω τηλεψυχιατρικής.
Όταν ένα επείγον περιστατικό παραπέμπεται στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων από  τα Κέντρα Υγείας, την Εισαγγελία, το Αστυνομικό Τμήμα ή τα κατά τόπους Λιμεναρχεία ο ασθενής προσέρχεται προς εξέταση συνοδεία ασθενοφόρου ή περιπολικού.
Όταν η παραπομπή έχει γίνει από Κέντρο Υγείας, ο ασθενής εξετάζεται από δύο απομακρυσμένους  ψυχίατρους, παρουσία του επαγγελματία που εδρεύει στο νησί ή/και παρουσία του εφημερεύοντα γιατρού του Κέντρου Υγείας.  Ευνόητο είναι ότι όταν η μονάδα ψυχικής υγείας και το σύστημα της τηλεψυχιατρικής βρίσκονται μέσα στο Κέντρο Υγείας η διαδικασία παραπομπής και αντιμετώπισης του επείγοντος είναι πιο άμεση (πχ. Στην Ίο, το  γραφείο της μονάδας ψυχικής υγείας βρίσκεται μέσα στο Κέντρο Υγείας κι έτσι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έχει 24ωρη άμεση πρόσβαση στο σύστημα της τηλεψυχιατρικής). Όταν ο ασθενής προσέρχεται συνοδεία αστυνομικών, συνιστάται οι τελευταίοι να αποχωρούν από την αίθουσα εξέτασης –εκτός και αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι-  και να εισέρχονται προκειμένου να λάβουν ενημέρωση και κατευθύνσεις από τους εξετάσαντες ψυχιάτρους  και τον επαγγελματία που εδρεύει στο νησί. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να συστηθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, η  βραχεία νοσηλεία του ασθενούς στο γενικό Νοσοκομείο (όταν πρόκειται για την Νάξο), κατ’ οίκον νοσηλεία, ακούσια νοσηλεία  σε ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας κ. ο. κ.
Κατά τα έτη 2003-2015 η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας  ΝΑ Κυκλάδων δέχθηκε 249 εντολές  από την εισαγγελία προκειμένου να γνωματεύσει αν τα άτομα έχρηζαν ακούσιας νοσηλείας. Σε 139 περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε ακούσια εισαγωγή σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η διάγνωση αφορούσε ψυχωτική διαταραχή.  Σε 110 περιπτώσεις οι γνωματεύσεις ήταν αρνητικές και οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν στην κοινότητα.
Η δυνατότητα 24ωρης ψυχιατρικής και ψυχολογικής παρέμβασης στην κρίση με χρήση της Τηλεψυχιατρικής καθώς και η ορθή συνεργασία και δικτύωση όλων των εμπλεκομένων πλευρών (εισαγγελία, αστυνομία, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Γ.Ν., επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ασθενείς και υποστηρικτικό πλαίσιο) μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη κατά την εφαρμογή των αρχών της κοινοτικής ψυχιατρικής. Καθίσταται δυνατή, αφενός μεν  η αποφυγή της διακομιδής στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν γνωμάτευση για το σύνολο των περιστατικών και αφετέρου η αποφυγή της ακούσιας νοσηλείας για σημαντικό ποσοστό ασθενών.
Χρήση Τηλεψυχιατρικής στις Φυλακές
Δεδομένων των πολυδιάστατων και αυξημένων αναγκών των κρατουμένων και απουσία επαρκούς δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η ΚΛΙΜΑΚΑ κατάρτισε το 2010 μια πρόταση για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε Κατάστημα Κράτησης με χρήση Τηλεψυχιατρικής.
Η μεθοδολογία εφαρμογής και υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος προέβλεπε τα εξής βήματα:
Επιλογή καταστήματος για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος
Η πρώτη εφαρμογή του προγράμματος είναι προτιμότερο να υλοποιηθεί σε ένα σχετικά απομακρυσμένο κατάστημα, γεγονός το οποίο θα εξυπηρετεί ένα διττό στόχο: αφενός σε ένα αποκεντρωμένο κατάστημα κράτησης είναι δυσκολότερη η πρόσβαση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και αφετέρου, η απόσταση δεν θα πρέπει να είναι απαγορευτική για τις επισκέψεις που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν για την εισαγωγή του προγράμματος.
Ενημερωτικές συναντήσεις με τη Διεύθυνση και το Συμβούλιο της Φυλακής
Κατόπιν της επιλογής του καταστήματος, θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις, αρχικά με την Διεύθυνση και εν συνεχεία με το Συμβούλιο της Φυλακής, προκειμένου να παρασχεθεί πλήρης ενημέρωση σχετικά με τον φορέα υλοποίησης, τους στόχους και τα μέσα υλοποίησης του προγράμματος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος, να διασφαλιστεί η συνεργασία του προσωπικού της φυλακής. Σε προγραμματισμένη συνάντηση και σε συνεργασία με το Συμβούλιο της φυλακής, ενημερώνεται τμηματικά ολόκληρο το προσωπικό του καταστήματος (κοινωνική υπηρεσία, ψυχολογική υπηρεσία, σωφρονιστικοί υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί των Σ.Δ.Ε.).
Καταγραφή του πληθυσμού και των αναγκών
Η παροχή υπηρεσιών, στην οποία προσβλέπει το εν λόγω σχέδιο, αφορά στην εξατομικευμένη προσέγγιση της κάθε περίπτωσης και στην αντιμετώπιση κοινών αναγκών, τόσο των κρατουμένων όσο και του προσωπικού. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται, σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία, λεπτομερής καταγραφή του πληθυσμού, με στόχο την εναρμόνιση και το σχεδιασμό εστιασμένων παρεμβάσεων.
Διαμόρφωση χώρου τηλεδιάσκεψης και εγκατάσταση εξοπλισμού
Ο χώρος, στον οποίο θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, θα πρέπει να είναι προσβάσιμος από όλους, να εξασφαλίζει την αίσθηση της ιδιωτικότητας, ενώ ταυτόχρονα να δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης από εξωτερικό παρατηρητή και να επιτρέπει την διενέργεια ομάδων.
Εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος τηλεψυχιατρικής
Προβλέπεται η εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην χρήση του συστήματος. Οι τελικοί χρήστες της υπηρεσίας πρέπει να γνωρίζουν πώς να ξεκινούν μια τηλεδιάσκεψη εύκολα και γρήγορα.  Θα καλυφθούν θέματα όπως:
Πώς προγραμματίζουμε μια τηλεδιάσκεψη
Πώς σιγούν ή ενεργοποιούνται  τα μικρόφωνα
Πώς ρυθμίζεται ο ήχος
Πώς ρυθμίζεται η θέση της κάμερας
Πώς αποσυνδέονται οι κλήσεις
Πώς και από πού ζητά και δέχεται βοήθεια ο χρήστης των υπηρεσιών
Παροχή ψυχιατρικών και ψυχολογικών υπηρεσιών
Η τακτική ατομική ψυχιατρική παρακολούθηση των κρατουμένων θα πραγματοποιείται κατόπιν προκαθορισμένων ραντεβού, παρουσία ψυχολόγου του καταστήματος (αν αυτό είναι επιθυμητό) και η ηλεκτρονικά συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή θα χορηγείται από το αρμόδιο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Παρομοίως, το προσωπικό του καταστήματος, εφόσον διαμένει σε απομακρυσμένη περιοχή όπου δεν υπάρχει ψυχιατρική και ψυχολογική κάλυψη, θα μπορεί να λαμβάνει ατομική ψυχιατρική και ψυχολογική φροντίδα κατόπιν ραντεβού. Σε περίπτωση επείγοντος, καθώς και σε περίπτωση διεγερτικού κρατούμενου θα εξασφαλίζεται η παρουσία φυλακτικού προσωπικού. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες αφορούν:
 • Screening κατά την είσοδο στη φυλακή
 • Ψυχιατρική παρακολούθηση, θεραπεία και συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια της κράτησης
 • Ατομική ψυχολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της κράτησης και πριν την αποφυλάκιση
 • Ψυχολογική υποστήριξη και ομάδες κρατουμένων
 • Παρέμβαση σε περίπτωση επειγόντων (π.χ. απόπειρα αυτοκτονίας)
 • Δυνατότητα επισκεπτηρίων μέσω τηλε-επισκέψεων
 • Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του καταστήματος για έναρξη των διαδικασιών επανένταξης πριν την αποφυλάκιση
 • Συνέχεια στην ψυχιατρική παρακολούθηση και στην ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση αποφυλακισμένων με επαφές πρόσωπο με πρόσωπο στην υπηρεσία μας
Τον Δεκέμβριο του 2010 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΚΛΙΜΑΚΑ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την εφαρμογή του προγράμματος, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Της υπογραφής του Μνημονίου ακολούθησε μία περίοδος 4 μηνών, κατά την οποία διαμορφώθηκε ο χώρος στον οποίο θα λειτουργούσε το ιατρείο, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού του καταστήματος σχετικά με το φορέα υλοποίησης, τη χρήση της τηλεψυχιατρικής, τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούσε η νεοσύστατη υπηρεσία, καθώς και με τη διευθέτηση πρακτικών θεμάτων λειτουργίας του Ιατρείου Τηλεψυχιατρικής.
Από την έναρξη της λειτουργίας του το ιατρείο Τηλεψυχιατρικής στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών έχει δεχθεί 2228 επισκέψεις από 816 κρατούμενες.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι η προετοιμασία και η έναρξη του πιλοτικού προγράμματος διευκολύνθηκε από μία σειρά παραγόντων:
 • Η ΚΛΙΜΑΚΑ διέθετε μακροχρόνια εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω τηλεψυχιατρικής.
 • Ο φορέας είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν, σε άτυπο επίπεδο, με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί εντός του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών.
 • Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό επιχειρούσε ένα γενικότερο «άνοιγμα» της φυλακής σε φορείς και είχε αναγνωρίσει την αναγκαιότητα για συστηματική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
 • Το «Πιλοτικό Πρόγραμμα Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με χρήση Τηλεψυχιατρικής», που καταρτίστηκε από το φορέα και κατατέθηκε στην Διεύθυνση του Καταστήματος και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ήταν αρκετά εμπεριστατωμένο και λεπτομερές, δίνοντας έτσι μια ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί.
 • Κατά την εν λόγω περίοδο υπήρξε και πολιτική βούληση από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την παροχή υπηρεσιών στις φυλακές από ΝΠΙΔ και πανεπιστημιακές κλινικές.
Εμπόδια στην ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων Τηλεψυχιατρικής:
Παρά την πολύχρονη παρουσία της Τηλεψυχιατρικής ως μέσου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και παρά την ερευνητική τεκμηρίωση της αξιοπιστίας των διαγνώσεων και της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, η Τηλεψυχιατρική σε εθνικό επίπεδο δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα περίμενε κανείς.
Αντιθέτως, εξοπλισμοί Τηλεϊατρικής, πολλές φορές αδικαιολογήτως υψηλού κόστους, αχρηστεύονται αποθηκευμένοι σε χώρους νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, όχι μόνο με σημαντικό οικονομικό κόστος για το σύστημα υγείας, αλλά, κυρίως, κοινωνικό κόστος. Γνωρίζουμε, από την καθημερινή, σε 24ωρη βάση, χρήση και αξιοποίηση των συστημάτων Τηλεψυχιατρικής του φορέα, εδώ και 14 χρόνια, ότι με ιδιαιτέρως χαμηλό κόστος (ενδεικτικά ένα δυαδικό Σύστημα Τηλεψυχιατρικής κοστίζει περίπου 3000 ευρώ) καθίσταται δυνατή η επαρκής και πλήρης κάλυψη αναγκών ψυχικής υγείας πληθυσμών που στερούνται των απαραίτητων υπηρεσιών ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές.
Δεδομένης της συνοπτικά εδώ αναφερόμενης 14ετούς εμπειρίας του φορέα στο πεδίο της Τηλεψυχιατρικής, προβληματίζει το γεγονός του χαρακτηρισμού της χρήσης σχετικών συστημάτων ως «καινοτομία» και “νεωτερικότητα”. Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Τηλεψυχιατρικής είναι σαφές ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του πληθυσμού στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
Η προμήθεια δαπανηρών συστημάτων Τηλεϊατρικής και η μετέπειτα αχρήστευσή τους, ο παραπλανητικός χαρακτηρισμός τους ως “καινοτόμων” και «νέων» για την εξυπηρέτηση οικονομικών σκοπιμοτήτων, όπως έχει γίνει στο παρελθόν, αποτελούν, ενδεικτικά, αυτές τις προβληματικές εκφάνσεις ενός συστήματος υπηρεσιών υγείας, περιλαμβανόμενων των επαγγελματιών, το οποίο όχι μόνο αντιστέκεται στην υιοθέτηση των απαραίτητων εκείνων μεθόδων για την κάλυψη του πληθυσμού αλλά συντηρεί τις παθογένειές του.
Το Δίκτυο Τηλεψυχιατρικής της ΚΛΙΜΑΚΑ σήμερα
Εικόνα2

 

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία – Κλάδος Τηλεψυχιατρικής
Η σύσταση του Επιστημονικού Κλάδου της Τηλεψυχιατρικής στην Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία έγινε από το επιστημονικό προσωπικό του φορέα. Πρόεδρος είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της ΚΛΙΜΑΚΑ, Κυριάκος Κατσαδώρος, ενώ Γραμματείς οι: Ιωάννης Χατζιδάκης, Επιστημονικά Υπεύθυνος της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν.Α. Κυκλάδων, και Ιωάννης Αποστολόπουλος. Ο Κλάδος Τηλεψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, από συστάσεώς του και έκτοτε,  διευρύνει συνεχώς τόσο το ερευνητικό έργο στον άξονα της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής (με επιστημονικές δημοσιεύσεις και συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό), όσο και αυτό καθ’ αυτό το έργο της Τηλεψυχιατρικής. Στο έργο του Κλάδου εντάσσεται και η Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία – 1018, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Κέντρου Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, δεδομένου ότι η παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεπικοινωνιών συνιστά βασικό άξονα του χαρακτήρα του κλάδου.  

Βαθμολογία:

8 Ιαν 2011

Η ΣΧΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ-ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ: ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ, ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ;

Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Η ΣΧΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ-ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ: ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ, ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ;

___________________

Peter Yellowlees, MBBS, MD, and Najia Nafiz, BAPeter Yellowlees, MBBS, MD, and Najia Nafiz, BA


Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, and Health Informatics Program, University of California, Davis,CA


“The Psychiatrist-Patient Relationship of the Future: Anytime, Anywhere?”
Harvard Rev Psychiatry 2010, Vol. 18, No. 2, 96-102


Ο πυρήνας της σχέσης γιατρού-ασθενούς αλλάζει και γίνεται πιο ρευστός. Πολλοί παράγοντες προκαλούν τις αλλαγές, αλλά βασίζονται στη σύγχρονη τεχνολογική επανάσταση, που έχει δημιουργήσει όρους όπως ηλεκτρονικοί ασθενείς (e-patients), υγεία 2.0 (health 2.0), συμμετοχική ιατρική (participatory medicine) και εικονική ιατρική (virtual medicine) στον κυβερνοχώρο (cyperspace). Το Διαδίκτυο (Internet) χρησιμοποιείται τόσο δημιουργικά και ευρέως και από τους ασθενείς και από τους γιατρούς που έχει γίνει πλέον κυριολεκτικά «μέρος» της σχέσης γιατρού-ασθενούς. Για να διερευνήσουμε πώς μεταβάλλεται η σχέση ψυχιάτρου-ασθενούς, εξετάζουμε πέντε απλά ερωτήματα: Πώς αλλάζουν οι προσδοκίες και οι συμπεριφορές των ασθενών; Ποιος χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για φροντίδα ψυχικής υγείας; Ποιες online υπηρεσίες ψυχικής υγείας προσφέρονται σήμερα; Πώς επηρεάζονται από τις αλλαγές αυτές τα ισχύοντα σήμερα και τα παλαιότερα μοντέλα της σχέσης ψυχιάτρου-ασθενούς; Και πώς είναι πιθανό να είναι η σχέση ψυχιάτρου-ασθενούς του μέλλοντος; Οι ψυχίατροι που εργάζονται στο περιβάλλον αυτό θα χρειαστεί να επιφέρουν αλλαγές στις πρακτικές τους σε βάθος χρόνου. Είναι πιθανό οι σχέσεις τους με τους ασθενείς τους να αλλάζουν συνεχώς και να γίνονται βαθμιαία πιο συμμετοχικές και πανταχού παρούσες (ubiquitous), καθώς η φροντίδα παρέχεται τόσο πρόσωπο με πρόσωπο όσο και online – και κυριολεκτικά οποτεδήποτε και οπουδήποτε. (HARV REV PSYCHIATRY 2010, 18:96-102.)


Λέξεις-κλειδιά: σχέση γιατρού-ασθενούς, τεχνολογία της πληροφορίας, Διαδίκτυο, ψυχική υγεία, ψυχιατρική


Η πρακτική της φροντίδας υγείας αλλάζει, κάτω από την ισχυρή επήρεια του Διαδικτύου. Όλοι οι παρέχοντες φροντίδα ψυχικής υγείας επηρεάζονται από τη διαδικασία αυτή. Παρότι το άρθρο αυτό επικεντρώνεται κυρίως στους ψυχιάτρους, οι αρχές που συζητούνται εδώ ισχύουν και για γιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

3 Οκτ 2010

Emergency management guidelines for telepsychiatry

Jay H. Shore, M.D., MPH,
Assistant Professor, American Indian and Alaska Native Programs, University of Colorado Health
Sciences Center, Nighthorse Campbell Native Health Building, Mail Stop F800, PO Box 6508,
Aurora, CO 80045-0508, Phone: 303-724-1465, Fax: 303-724-1474, email: jay.shore@uchsc.edu
Donald M. Hilty, M.D., and
Associate Professor of Clinical Psychiatry, Director of Telepsychiatry, University of California Davis
Peter Yellowlees, MBBS, MD
Professor of Psychiatry and Director of Academic Information Systems University of California Davis

Abstract
Objective— Telepsychiatry, in the form of live-interactive videoconferencing, is an emerging
application for emergency psychiatric assessment and treatment, can improve the quality and quantity
of mental health services, particularly for rural, remote and isolated populations. Despite the potential
of emergency telepsychiatry, the literature has been fairly limited in this area.
Method— Drawing on the combined clinical and administrative experiences of its authors this
article reviews the common administrative, legal/ethical and clinical issues that arise in emergency
telepsychiatry.
Results— An initial set of guidelines for emergency telepsychiatry is presented to generate further
discussion to assist those who are considering establishing general telepsychiatry and/or emergency
telepsychiatry services.
Conclusion— The practices and techniques of emergency telepsychiatry are relatively new and
require further examination, modification and refinement so that they may be fully utilized within
comprehensive mental health service systems.
Keywords
Telepsychiatry; Emergency Telepsychiatry; Rural Mental Health; Emergency Psychiatry
 

TELEPSYCHIATRY Guidelines and Procedures for Clinical Activities Reviews and Opinions

1. INTRODUCTION

Canada is a vast country and this makes it a challenge to provide adequate access to psychiatric care. Telepsychiatry can be an effective vehicle to provide this service to rural and remote communities. Telepsychiatry can also offer support for mental health care professionals who live and work in these areas. In recent years, advances in technology have enabled electronic methodologies to play an important role in the delivery of psychiatric services to distant sites (Picot, 1998). While these developments are exciting and they present new opportunities, there is a need to proceed cautiously.

20 Σεπ 2010

Χαρακτηριστικά προγραμμάτων τηλειατρικής που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία

Τίτλος πρωτοτύπου: "Characteristics of successfully implemented telemedical applications" Aud Obstfelder, Kjersti H. Engeseth and Rolf Wynn

Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις των περασμένων δεκαετιών αφορά την εμφάνιση και εξάπλωση τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών. Η «ψηφιακή επανάσταση» μεταμόρφωσε την καθημερινότητα και είχε διάχυτη επίδραση στην εργασία και στους οργανισμούς. Οι τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών κέντρισαν το ενδιαφέρον όσων παρέχουν υπηρεσίες υγείας και όσων χαράσσουν πολιτικές στον τομέα αυτό κυρίως ως ένας πιθανός τρόπος να ανταποκριθούν στις ανισότητες της πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην ανάγκη για μείωση του κόστους.
Παρόλη τη γενική επίδραση των τεχνολογιών και ειδικότερα της τηλειατρικής μόνο ελάχιστα προγράμματα κατάφεραν να εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα και να γίνουν βιώσιμα. Η κατανόηση του γεγονότος αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντική για κλινικούς και πολιτικούς υποστηρικτές των συστημάτων, οι οποίοι βλέπουν ότι οι τηλειατρικές εφαρμογές προσφέρουν λύσεις σε σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και κατά την προσπάθεια ομοιογενούς κατανομής εξειδικευμένης κλινικής εμπειρογνωμοσύνης. Οι υπάρχουσες έρευνες ρίχνουν λίγο φως στην αιτία της μη διαδεδομένης χρήσης της τηλειατρικής στην καθημερινή πρακτική και μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν αναδυθεί έρευνες που αναφέρονται σε θέματα οργανωτικής φύσης και εξετάζουν την τεχνολογία σε συνάρτηση με το κοινωνικό πλαίσιο στοοποίο εμφανίζεται. Η βασική θέση της θεωρίας κοινωνιο-τεχνικών συστημάτων (socio-technical theory) είναι ότι όπως η επιστημονική γνώση έτσι και η τεχνολογία δεν εξελίσσεται σε κενό χώρο αλλά θα πρέπει αν ειδωθεί ως τμήμα ενός κοινωνικού κόσμου από τον οποίο διαμορφώνεται και τον οποίο διαμορφώνει. Ο όρος «κοινωνική διαπραγμάτευση» υποδηλώνει ότι παρόλο που τα ζητήματα τεχνολογίας όπως ανεπαρκής σχεδιασμός ή χαμηλές επιδόσεις, μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες για επιτυχή εφαρμογή ενός συστήματος, η χρήση ή η μη-χρήση καθορίζεται από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται. Κι αυτό καθότι κατά την εφαρμογή μιας νέας τεχνολογίας λίγο ή πολύ θα προκύψουν ρητές αντιπαραθέσεις.
Από τη σκοπιά εκείνων που αμφισβητούν την πεποίθηση ότι οι ανεπαρκείς αποδείξεις περί τηλειατρικής είναι ο λόγος της μειωμένης κλινικής της χρήσης, καθίσταται σαφές ότι οι νέες τεχνολογίες από μόνες του δεν προκαλούν αλλαγές. Αντίθετα, είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ τεχνικών και κοινωνικών παραγόντων που παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έτσι που οι οργανωτικές δυσκολίες πρόσκεινται σε αυτήν ακριβώς τη βαθιά αλληλεπίδραση τεχνικών και κοινωνικών παραγόντων κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των τεχνολογιών. Αντιστρόφως, η επιτυχία συνεπάγεται τον χειρισμό αυτών των σύνθετων και ανομοιογενών παραγόντων που εκφράζονται μέσα από τις αντιπαραθέσεις και λύνονται μέσα από την κοινωνική διαπραγμάτευση.
Σκοπός αυτής της παρούσας έρευνας ήταν να συνεισφέρει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την τηλειατρική και τα οργανωτικά θέματα αυτής μέσα από την ανάλυση των χαρακτηριστικών των τηλειατρικών εφαρμογών που έχουν εφαρμοστεί στην καθημερινή κλινική πρακτική. Τα πρωταρχικά ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν: 1) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών τηλειατρικής που που εφαρμόστηκαν επιτυχώς στην καθημερινή κλινική πρακτική; 2) Με ποιο τρόπο τα χαρακτηριστικά αυτά σχετίζονται με την βιβλιογραφία σχετικά με την τηλειατρική και την οργάνωση αυτής στον άξονα της της θεωρίας κοινωνιο-τεχνικών συστημάτων (socio-technical theory);
Για να απαντηθούν τα ανωτέρω ερωτήματα οι συγγραφείς αναζήτησαν διαθέσιμα άρθρα από τις παρακάτω βάσεις δεδομένων: Cochrane, Pubmed, Web of Science, TIE, Sociological abstracts (Cambridge), ERIC, PsychInfo, CINAHL. Αρχικά ανακτήθηκαν 12.089 άρθρα. Μετά από διαδικασίες εκτενούς φιλτραρίσματος – οι οποίες δεν περιγράφονται εδώ χάριν συντομίας - βρέθηκαν μόλις 16 άρθρα σχετικά με συστήματα τηλειατρικής που εφαρμόζονται επιτυχώς στην καθημερινή κλινική. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των άρθρων ήταν η θεμελιωμένη θεωρία. Βρέθηκαν 6 κύριες κατηγορίες που αφορούν τα χαρακτηριστικά αυτών των επιτυχημένων εφαρμογών τηλειατρικής.
1. Τα προβλήματα στην παροχή τοπικών υπηρεσιών δηλώνονται ξεκάθαρα και η τηλειατρική θεωρείται όφελος (κατηγορίες 1 και 2)
Σε όλες τις μελέτες που αφορούσαν τη χρήση της τηλεια;τρικής στην καθημερινή πρακτική, περιγράφονται ξεκάθαρα οι τοπικές ιατρικές και σχετιζόμενες με την υγεία προκλήσεις στις οποίες απαντά η τεχνολογία.
2. Η τηλειατρική θεωρείται λύση σε θέματα πολιτικής και υγείας (κατηγορία 3)
Η επιχειρηματολογία υποστήριξης της τηλειατρικής βασίζεται στο ρόλο που αυτή διαδραματίζει στην επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία όσο και με το βασικό στόχο της πολιτικής υγείας δηλ. την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα περιγράφεται από τους Gulube και Wynchank σχετικά με την ευρεία ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος τηλειατρικής στη Νότια Αφρική. Το πρόγραμμα βασίστηκε στην επιθυμία της κυβέρνησης να αναπληρώσει για τα κακώς κείμενα της προηγούμενης ηγεσίας που μεταξύ άλλων οδήγησε στην συγκέντρωση και ακατάλληλη κατανομή ειδικών υγείας σε τέτοιο σημείο ώστε σχεδόν όλες οι υπηρεσίες υγείας να βρίσκονται συγκεντρωμένες στα μεγάλα αστικά κέντρα ενώ, ο πληθυσμός της περιφέρειας είναι αποκλεισμένος ακόμα και από τη βασική φροντίδα λόγω γεωγραφικής απομόνωσης και κακής δημόσιας συγκοινωνίας.

14 Σεπ 2010

Εφαρμογές της τηλεψυχιατρικής κατά τη λειτουργία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να καταστήσει αποτελεσματικότερες τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της κοινοτικής ψυχιατρικής και ψυχολογίας. Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική διαμόρφωση του ελλαδικού χώρου, που χαρακτηρίζεται από τις πολλές απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθίσταται εμφανής η χρησιμότητα -και πολλές φορές η αναγκαιότητα- για εύρεση εναλλακτικών λύσεων της φυσικής παρουσίας επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται ο τρόπος κάλυψης της ακτίνας δράσης: Οι γαλάζιοι κύκλοι  αντιπροσωπεύουν τα νησιά όπου υπάρχει εγκατεστημένος τηλεψυχιατρικός εξοπλισμός ενώ οι άσπρες γραμμές δείχνουν τις συνδέσεις μεταξύ νήσων και Αθήνας. Οι συνδέσεις αυτές αφορούν τηλεψυχιατρικές συνδέσεις (μόνο για τα νησιά σε γαλάζιο κύκλο), περιοδικές επιτόπιες επισκέψεις, είτε  συνδυασμό και των δυο.  
Παρόλες τις δυσκολίες που προκύπτουν από την γεωγραφική κατανομή των νησιών της ακτίνας δράσης, στην περίπτωση της Κινητής Μονάδας η χρήση της τηλεψυχιατρικής κατέστησε εφικτή τη φιλοσοφία της ολιστικής παρέμβασης στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ακόμα περισσότερο, την 24ωρη παρέμβαση σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών.
Παρακάτω επιχειρείται μια πρώτη τυποποιημένη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η τηλεψυχιατρική στο πλαίσιο της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας.
1) Ψυχιατρικές διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις
Οι τηλεψυχιατρικές επισκέψεις  πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού, όπως είθισται  σε κάθε παρόμοια υπηρεσία.  Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι εξυπηρετούμενοι εξοικειώνονται εύκολα με το συγκεκριμένο τρόπο εξέτασης και η αρχική αμηχανία ή έκπληξη  τείνει να  εκλείψει μέχρι το τέλος της πρώτης επίσκεψης.

ΚΛΙΜΑΚΑ:Κύκλοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πεδίο της τηλεψυχιατρικής

< / meta > < / meta > < meta περιεκτικότητα = " Microsoft Word 12 " name = " Generator " > < / meta > < / meta > href link < = " file: / / / C : 5CUsers % % 5C218B04 % 7E1 %% 5CAppData 5CLocal 5CTemp % % 5Cmsohtmlclip1 % 5C01 % 5Cclip_filelist.xml " rel = " File- List " style = " font -family : κληρονομούν ;"> href σύνδεσμο < = " file: / / / C : % % 5CUsers 5C218B04 % 7E1 % 5CAppData % 5CLocal 5CTemp % % 5Cmsohtmlclip1 % 5C01 % 5Cclip_themedata.thmx " rel = " themeData " style = " font -family : κληρονομούν ;"> href σύνδεσμο < = " αρχείο : / / / C : % % 5CUsers 5C218B04 % 7E1 %% 5CAppData 5CLocal 5CTemp % % 5Cmsohtmlclip1 % 5C01 % 5Cclip_colorschememapping.xml " rel = " colorSchemeMapping " style = " font -family : κληρονομούν ;">

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 2002-2010

Εφαρμογές της τηλεψυχιατρικής: Η εμπειρία της «ΚΛΙΜΑΚΑ»
Π. Βαβουράκης, Κ. Κατσαδώρος, Μ. Κολεζάκης
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Χαλκιδική,2002
Πιλοτική εφαρμογή Τηλεψυχιατρικής κατά την αποϊδρυματοποίηση
Χ. Ζαχαροπούλου, Γ. Κωνσταντακόπουλος, Ν. Τσιρίκα, Π. Βαβουράκης, Κ. Κατσαδώρος, Γ. Λυμπεράκη
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκη,2003
* σε συνεργασία με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης
Εφαρμογές της Τηλεψυχιατρικής στο πλαίσιο του Ψυχιατρικού Τομέα
Γ. Κωνσταντακόπουλος , Χ. Ζαχαροπούλου, Ν. Τσιρίκα, Π. Βαβουράκης, Κ. Κατσαδώρος, Γ. Λυμπεράκη
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκη ,2003
* σε συνεργασία με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης
Αξιολόγηση πιλοτικής εφαρμογής Τηλεψυχιατρικής κατά την αποϊδρυματοποίηση
Γ. Κωνσταντακόπουλος , Χ. Ζαχαροπούλου, Ν. Τσιρίκα, Π. Βαβουράκης, Κ. Κατσαδώρος, Γ. Λυμπεράκη
29ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
Αθήνα, 2003
* σε συνεργασία με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης
Αξιολόγηση εφαρμογής Τηλεψυχιατρικής μέσω βιντεοδιάσκεψης
Γ. Κωνσταντακόπουλος, Γ. Λιζάρδου, Β. Βαλμά, Κ. Κατσαδώρος
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Κως, 2004
Evaluation of telepsychiatry: clinical applications in Greece
Konstantakopoulos G.,Zacharopoulou C.,Valma V., Tsirika N., Yfantis, A., KatsadorosK.
Tromsø Telemedicine and eHealth Conference
Oslo, 2004
Reliability of telepsychiatry assessments in patients with chronic schizophrenia
Konstantakopoulos G., Zacharopoulou C., Papastergiou M., Tsirika N., Valma V., Lymperaki G.
Tromsø Telemedicine and eHealth Conference
Oslo, 2004
Evaluation of a telepsychiatry: pilot project
Zacharopoulou C., Konstantakopoulos G.*, Tsirika N., Vavourakis P*., Lymperaki G.,Tempeli A.*, Valma V.*, Panagoutsos P., Katsadoros K.*
Tromsø Telemedicine and eHealth Conference
Oslo, 2004
Reliability of telepsychiatry assessments: a pilot study in Greece
Konstantakopoulos G., Zacharopoulou C.*, Vavourakis P., Tsirika N.*, Tempeli A.,Valma V., Yfantis A.*, Katsadoros K., Panagoutsos P.*
Tromsø Telemedicine and eHealth Conference
Oslo, 2004
Εφαρμογές της Τηλεψυχιατρικής σε δομές απομακρυσμένων περιοχών του φορέα ΚΛΙΜΑΚΑ
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Θεσσαλονίκη, 2005
KLIMAKA and Mental Health Mobile Unit for the Southeastern Cyclades - 2 years of experience in telepsychiatry - evaluation of the programme and patients satisfaction reports
Vlantoni, D., Kotsyfi, M., Papastefanou, Y., Toumpa, P., Katsadoros, K.
Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Αθήνα, 2005
Applications of telepsychiatry and evaluation of the programme by the patients
Vlantoni, D., Kotsyfi, M., Papastefanou, Y., Toumpa, P., Katsadoros, K
FEANTSA Conference
Wroclaw 2006
Εφαρμογές της τεχνολογίας των επικοινωνιών και της πληροφορικής στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Γ.Λιανός, Ε. Μπεκιάρη, Κ. Κατσαδώρος
19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Αθήνα, 2006
Εφαρμογή της τηλεψυχιατρικής στο Κέντρο Υγείας Θήρας στο πλαίσιο της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων
Σαχ, Χ., Κολονιάρης, Δ., Καΐάφα, Ο., Σίνος, Π., Βλαντώνη, Δ., Κοτσυφή, Μ., Σκοπελίτου, Σ., Κατσαδώρος, Κ.
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας
Αθήνα, 2007
Ακούσια νοσηλεία και τηλεψυχιατρική
Ζαχαροπούλου Χ., Μπεκιάρη Ε., Σκαρβέλης Κ., Κατσαδώρος Κ.
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Κρήτη, 2008
Τηλεψυχιατρική και ευρυζωνικότητα: Νέες Δυνατότητες Παρέμβασης στην κρίση
Κατσαδώρος Κ., Λιανός Γ., Δραγκόλας Ν.,
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Κρήτη, 2008
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων και Τηλεψυχιατρική – Απολογισμός λειτουργίας
Kατσαδώρος Κ., Γαρώνη Ν., Σκαρβέλης Κ.
1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας
Δελφοί, 2008
Τηλεψυχιατρικές Υπηρεσίες
Κατσαδώρος Κ., Δραγκόλας Ν., Δουμπου Δ.,Γαρώνη Ν.,Σαραντίδης Δ.ΖαχαροπούλουΧ.
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ψυχική Υγεία & Τηλεματικές εφαρμογές»
Αθήνα, 2009
The use of Teleconference for the Treatment of Patients and the Education of Professionals
Violatzis A., Garoni D., Bekiari H., Theodorikakou O.
SEE Regional Conference of Psychology
Sofia, 2009
Review of the characteristics of clients served by Telepsychiatry from June 2003 to February 2009
Sarantidis D., Garoni D., Bekiari E., Katsadoros K.,
World Mental Health Congress of the World Federation for Mental Health
Athens, 2009
Telepsychiatry networks
Katsadoros K., Theodorikakou O., Garoni D.
MICINN challenge
Madrid, 2010
Η πρόταση της ΚΛΙΜΑΚΑ για την εφαρμογή ενός πιλοτικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κατάστημα κράτησης με τη χρήση τηλεψυχιατρικής
Κατσαδώρος Κ., Γαρώνη Ν.
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας της ΕΛΨΕ
Αθήνα, 2010

Hλεκτρονικός ιατρικός φάκελος: απολογισμός λειτουργίας

Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ως αναπόσαπστο κομμάτι της τηλεψυχιατρικής αποτελεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης και ανάκτησης όλων των στοιχείων των ασθενών από απόσταση.
Ειδικότερα μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν:
δημογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλικία, φύλο, διεύθυνση, ασφάλεια, εργασία), συνήθειες ζωής, έξεις, υποστηρικτικό περιβάλλον, διάγνωση και ταξιμόμηση κατά DSM IV - ICD10, ψυχιατρική παρακολούθηση, ψυχομετρικές δοκιμασίες, βεβαιώσεις, γνωματεύσεις, πιστοποιητικά, φαρμακευτική αγωγή (δόσεις, συάρτηση δοσολογίας με το χρόνο, ανεπιθύμητες ενέργειες), εργαστηριακές εξετάσεις κλπ.
Συγκεντρώθηκαν όλα τα στοιχεία που αφορούσαν ασθενείς που καταχωρήθηκαν στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο της ΚΛΙΜΑΚΑ από τον Ιανουάριο του 2003 έως και τον Φεβρουάριο του 2009. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 3.597 καταχωρήσεις.Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 45,7 έτη, το 42% άντρες και το 58% γυναίκες. 
Παρακάτω εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με τις διαγνώσεις και την αυτοκτονικότητα συνολικά και ανά φύλο έτσι όπως παρουσιάστηκαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας


Evaluation of telepsychiatric clinical applications