14 Σεπ 2010

Hλεκτρονικός ιατρικός φάκελος: απολογισμός λειτουργίας

Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ως αναπόσαπστο κομμάτι της τηλεψυχιατρικής αποτελεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης και ανάκτησης όλων των στοιχείων των ασθενών από απόσταση.
Ειδικότερα μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν:
δημογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλικία, φύλο, διεύθυνση, ασφάλεια, εργασία), συνήθειες ζωής, έξεις, υποστηρικτικό περιβάλλον, διάγνωση και ταξιμόμηση κατά DSM IV - ICD10, ψυχιατρική παρακολούθηση, ψυχομετρικές δοκιμασίες, βεβαιώσεις, γνωματεύσεις, πιστοποιητικά, φαρμακευτική αγωγή (δόσεις, συάρτηση δοσολογίας με το χρόνο, ανεπιθύμητες ενέργειες), εργαστηριακές εξετάσεις κλπ.
Συγκεντρώθηκαν όλα τα στοιχεία που αφορούσαν ασθενείς που καταχωρήθηκαν στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο της ΚΛΙΜΑΚΑ από τον Ιανουάριο του 2003 έως και τον Φεβρουάριο του 2009. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 3.597 καταχωρήσεις.Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 45,7 έτη, το 42% άντρες και το 58% γυναίκες. 
Παρακάτω εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με τις διαγνώσεις και την αυτοκτονικότητα συνολικά και ανά φύλο έτσι όπως παρουσιάστηκαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου