29 Δεκ 2009

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η ΚΛΙΜΑΚΑ ξεκίνησε από το 2001 το πρώτο πρόγραμμα τηλεψυχιατρικής στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας έναν εναλλακτικό και σύγχρονο τρόπο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Υ.Υ.Κ.Α. και την ΕΕ (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία -  Πρόνοια 2000 – 2006) και έχει διακριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή ως Καλή Πρακτική του Γ΄ ΚΠΣ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Η Τηλεψυχιατρική είναι κλάδος της τηλεϊατρικής και επιστημονικός κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.     Λειτουργεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε άτομα που βρίσκονται σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Λειτουργεί με την τεχνολογία της τηλεδιάσκεψης, μιας υπηρεσίας που παρέχει τη δυνατότητα για ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα, ήχο και δεδομένα ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους απομακρυσμένους χρήστες.


Μέσω της Τηλεψυχιατρικής, εκπαιδευμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας δίνουν λύση σε προβλήματα ψυχικής υγείας, παρέχοντας τις ιατρικές του γνώσεις με τη μορφή διάγνωσης, θεραπείας, συμβουλευτικής οδηγίας και αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών (παρέμβαση στην κρίση) κάνοντας χρήση του συστήματος της τηλεδιάσκεψης. Επιπλέον, η χρήση του προγράμματος της τηλεψυχιατρικής έχει αξιοποιηθεί από το φορέα στην επιμόρφωση (τηλεκπαίδευση) σε θέματα ψυχικής υγείας επαγγελματιών της υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Η εφαρμογή του συστήματος της τηλεψυχιατρικής είναι εμπλουτισμένη με τη δημιουργία εκτενούς ηλεκτρονικού φακέλου που λειτουργεί on-line.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου