28 Μαΐ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ"

 Η ΚΛΙΜΑΚΑ αξιοποιώντας την εμπειρία της από τη χρήση της τηλεψυχιατρικής, αποφάσισε να προχωρήσει σε διαβούλευση για το εγχειρίδιο  "Προδιαγραφές και Διαδικασίες Τηλεψυχιατρικής". Το εγχειρίδιο αποτελεί προσπάθεια τυποποίησης των διαδικασιών που ακολουθεί η ΚΛΙΜΑΚΑ και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
  • Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Μονάδας Τηλεψυχιατρικής (κωδικός 01)
  • Προδιαγραφές Χώρων Τηλεψυχιατρικής (κωδικός 02)
  • Καλές Πρακτικές (κωδικός 03)
  • Κατάρτιση - Πληροφόρηση (κωδικός 04)
  • Βιβλιογραφία (κωδικός 05)
  • Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (κωδικός 06) 
Η Κλίμακα καλεί κάθε τους ενδιαφερόμενους να συμβάλλουν στη βελτίωση του, καταθέτοντας τις διορθώσεις, τις συμπληρώσεις, τα σχόλια και τις εκτιμήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@klimaka.org.gr
Στόχος είναι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το εγχειρίδιο να λάβει την  μορφή πρωτοκόλλου λειτουργίας των μονάδων τηλεψυχιατρικής

Προδιαγραφές και Διαδικασίες Τηλεψυχιατρικής...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου