6 Ιαν 2010

19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-8 ΜΑΪΟΥ 2006


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Λιανός Γιώργος, Αναλυτής Συστημάτων, MSc, Mπεκιάρη Ελένη, Ιατρός, ΜD, Κατσαδώρος Κυριάκος, Ψυχίατρος, MD

Εισαγωγή


Η Τηλεψυχιατρική βασίζεται στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της επικοινωνίας για την παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών από απόσταση.
Η ΚΛΙΜΑΚΑ, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα εύρεσης εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού στις απομακρυσμένες περιοχές αλλά και να μειώσει το λειτουργικό κόστος, αξιοποιεί τις δυνατότητες της Τηλεψυχιατρικής.

Σκοπός

·          Να καταδειχθούν οι δυνατότητες και τα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση μεθόδων τηλεδιάσκεψης.


·          Να περιγραφούν συνοπτικά οι διαφορετικές εφαρμογές της τηλεδιάσκεψης στις καθημερινές μας υπηρεσίες.

Μέθοδος-Υλικό

Tα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών από απόσταση είναι:

 §          Τηλεδιάσκεψη

§          Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς αρχιτεκτονικής Client Server σε συνεργασία με την εταιρία CCS

§          Κατοχυρωμένη ηλεκτρονική υπογραφή για την έκδοση πιστοποιητικών

Στα πλαίσια της τηλεδιάσκεψης, η ΚΛΙΜΑΚΑ αξιοποιεί είτε τη χρήση τηλεφωνικών γραμμών ISDN ταχύτητας 2*64ΚΒ και εικονοτηλεφώνων που είναι εγκατεστημένα στις μονάδες της, είτε τη διαδικτυακή επικοινωνία μέσω συνδέσεων DSL και ISDN.

Αποτελέσματα

Συνοπτικά οι εφαρμογές είναι οι εξής:


Τηλεδιάσκεψη και Ψυχιατρικές Υπηρεσίες (Τηλεψυχιατρική)

Η Κλίμακα χρησιμοποιεί την τηλεψυχιατρική στα πλαίσια της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας ΝΑ Κυκλάδων, καθώς και των οικοτροφείων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Κέρκυρα, την Πάτρα και αλλού.
Ο ειδικός της ψυχικής υγείας έχει τη δυνατότητα διαγνωστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων και χειρισμού νομικών θεμάτων που έχουν σχέση με την ψυχική υγεία. Ο αριθμός των συνεδριών που έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα φτάνει τις 5000.

 Η χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτρέπει την αποθήκευση δεδομένων (π.χ. ιστορικό του ασθενούς, φαρμακευτική αγωγή) και την πρόσβαση σε αυτά από απόσταση.

Τηλεδιάσκεψη και Διαχείριση/ Τηλεεργασία


Η ΚΛΙΜΑΚΑ διεκπεραιώνει τις καθημερινές διαδικασίες διαχείρισης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Αφγανιστάν, Ιράκ) αξιοποιώντας είτε την τηλεδιάσκεψη είτε τη διαδικτυακή επικοινωνία μέσω συνδέσεων DSL.Με αυτό τον τρόπο ο επαγγελματίας υγείας μπορεί να φέρνει σε πέρας διοικητικές, οργανωτικές και άλλες εργασίες από απόσταση.
Τηλεδιάσκεψη και Επιμόρφωση / Εκπαίδευση 


Η ΚΛΙΜΑΚΑ χρησιμοποιεί την τηλεδιάσκεψη μέσω ISDN και DSL συνδέσεων για την επιμόρφωση σε ψυχιατρικά θέματα γενικών ιατρών στο Νομό Κυκλάδων, των ιατρών των ψυχιατρικών νοσοκομείων στην Καμπούλ και στο Β. Ιράκ, καθώς και για τη συμβουλευτική και στήριξη ομάδων γονέων και μαθητών σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές
  Συζήτηση  -  Συμπεράσματα
Σε ιατρικό / επιστημονικό επίπεδο:


·          Αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των ωφελούμενων και παρατείνεται ο χρόνος παρακολούθησής τους. Οι χρήστες του συστήματος αξιολογούν θετικά την εμπειρία μιας θεραπευτικής συνεδρίας μέσω τηλεδιάσκεψης (Katsadoros, et al., 2005)1.

·          Διευκολύνεται η επικοινωνία και η υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης και εποπτείας από απόσταση στις διάφορες δομές (π.χ. οικοτροφεία).

Σε οικονομικό επίπεδο:


·          Περιορίζονται οι πάγιες και οι λειτουργικές δαπάνες επειδή απαιτείται κυρίως η δημιουργία ιδεατών (virtual) υποδομών.

·          Eπιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας επειδή αυξάνει ο αριθμός των δυνητικών χρηστών των ιδεατών υποδομών.

Προοπτικές:


·          Αξιολογούνται τα κοστολογικά και τεχνολογικά δεδομένα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα VPN που θα καταστήσει ενιαία την πλατφόρμα λειτουργίας της ΚΛΙΜΑΚΑΣ.

·          Σε πειραματικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ενοποίησης της χρήσης του λογισμικού και της Τηλεψυχιατρικής μέσω ενιαίας ευρυζωνικής επικοινωνίας (επίγειες και δορυφορικές συνδέσεις DSL) με στόχο την περαιτέρω συμπίεση του κόστους και την αύξηση της χρονικής διάρκειας και του εύρους των υπηρεσιών που θα παρέχονται.

·          H ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ είναι μία από τις δράσεις της ΚΛΙΜΑΚΑΣ που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. Υγεία – Πρόνοια κι έχουν επιλεγεί από τη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να προβληθούν  ως καλές πρακτικές του 3ου Κ.Π.Σ. σε εθνικό – ευρωπαϊκό επίπεδο. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


1.       KATSADOROS Kyriakos, VLANTONI Diamanto, KOTSYFI Maria, TOUMPA Panagiota, PAPASTEFANOU Yvonni, 2005, KLIMAKA and Mental Health Mobile Unit for the Southeastern Cyclades - 2 years of experience in telepsychiatry – evaluation of the programme and patients satisfaction reports, WPA Regional & Intersectional Congress, Advances in Psychiatry, Athens, March 2005.

 


 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου