6 Ιαν 2010

Τι είναι ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος;

Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος χρησιμοποιείται τόσο στο σύστημα της τηλεψυχιατρικής όσο και σε ένα γενικότερο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρονται από το φορέα.
Πρόκειται για μία βάση δεδομένων, η οποία λειτουργεί μέσω ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου και περιλαμβάνει στοιχεία των ασθενών, όπως για παράδειγμα το ιστορικό του ασθενούς, η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει και γενικότερα η πορεία του ασθενούς μέσω συγκεκριμένης κωδικοποίησης.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα δυναμικό φάκελο, ο οποίος αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την αποτελεσματική ιατρική προσέγγιση και αντιμετώπιση του ασθενούς. Στην παρούσα φάση ο αριθμός των καταχωρημένων ασθενών στα αρχεία του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου της Κλίμακα ανέρχεται στις 7.500.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου